Primjena

Vodočuvarski projekt važan je dio gospodarstva i infrastrukture koji ima nezamjenjivu ulogu u zaštiti od poplava, korištenju vodnih resursa, obradi i pročišćavanju otpadnih voda.Sigurnost obrade vodoopskrbe ključna je za modernu industriju vode.

Elektrana (nuklearna elektrana, vjetroelektrana, solarna elektrana itd.) koja pretvara sirovu energiju (npr. hidro, paru, dizel, plin) u električnu energiju za korištenje u fiksnim postrojenjima ili transportu.

Nafta i plin temelj su energije za razne industrije.Ekstrakcija, obrada i distribucija zahtijevaju komplicirane protokole i procedure.Takav rad i postupci imaju tako opasne potencijale stoga bi zahtijevali vrlo stroge propise i standarde za opremu.

Kao nacionalna politika ukazuje da bi brodograđevna industrija trebala štedjeti energiju i smanjiti emisije, te smanjiti onečišćenje okoliša.Na velikim i srednjim brodovima ugrađena je velika količina automatiziranih ventila, što smanjuje radni intenzitet posade i osoblja.Ostali primjenjivi brodovi su putnički/teretni brod, brod za opće terete, kontejnerski brod, RO-RO utovarna teglenica, brod za rasuti teret, brod za prijevoz nafte i brod za tekući plin.

U općoj industriji HVAC, kemijskoj farmaciji, proizvodnji brodova i podmornica, proizvodnji čelika, papira i drugim područjima moguće je prilagoditi prema potrebama optimalnih rješenja i usluga.